O sută de ani. Atât împlinește în 2023 cea mai longevivă revistă școlară românească, ale cărei ediții continuă să apară și astăzi. Primul număr al publicației a fost tipărit în decembrie 1923.

Vlăstarul, revista Liceului Spiru Haret din București, a apărut la inițiativa profesorului de limba română Vasile Haneș și a găzduit de-a lungul anilor scrierile, impresiile și gândurile adolescentine ale unor elevi cu nume și prenume care aveau să devină sonore: Mircea Eliade, Constantin Noica, Dinu Pillat, Haig Acterian, Alexandru Ciorănescu, Alexandru Paleologu, Grigore Moisil sau Nicolae Steinhardt. 

În Vlăstarul, Mircea Eliade a publicat în premieră fragmente din Romanul unui om sucit (n.r. titlu temporar folosit pentru Romanul adolescentului miop) cu speranța că “va apărea în întregime dac-o vrea Dumnezeu”.

În primul număr al revistei, inițiatorul ei, profesorul Haneș, scria:

“Prin publicarea acestei reviste urmărim încurajarea muncii elevilor și țintim a dezvolta dispozițiunile naturale ale multora din ei.

Am o încredere nestrămutată în puterea de inteligență și în vigoarea școlarilor noștri. Ei sunt capabili de o muncă și mai încordată ca aceea prezentată în programele de studii. Călăuziți de această convingere, profesorii pornesc în unele părți inițiativa de a organiza și o muncă extrașcolară.

Sub imboldul acestor preocupări țâșnește spiritul de originalitate al școlarilor noștri. Ar fi un neiertat păcat să disprețuim această latură de manifestare a personalității lor. Șovăitori, mai întâi, ei ajung a-și exterioriza cât mai sigur impresiunile și cugetările lor personale.”

Am căutat o parte din aceste scrieri în numerele interbelice ale revistei Vlăstarul care mai pot fi găsite în depozitul Bibliotecii Centrale Universitare din București. Ne-a interesat cum a arătat, la început, cea mai veche revistă școlară care încă se publică. Dar ne-a atras și ideea unui efort de arheologie culturală.

În Vlăstarul sunt de găsit impresiile și cugetările unor tineri care aveau să alcătuiască o generație interbelică strălucitoare cultural, dar eșuată tragic la nivelul opțiunilor politice. Mulți vor ajunge să împărtășească vederi de extremă dreapta.

Generația adolescenților publicați de Vlăstarul în Interbelic a vrut mai mult, dorea să facă parte dintr-o cultură mai mare, să scape de balcanism și să întroneze ordinea, dorea să ardă toate etapele și să recupereze rapid decalajele față de alte țări europene.

Pentru unele din vlăstarele acestei generații, legionarismul avea să devină soluția – și, totodată, alegerea care urma să le aducă, prea devreme, sfârșitul sau să le marcheze, pentru totdeauna, moștenirea.

Înainte ca epoca lor să naufragieze radical în ură și în moarte, tinerii interbelici, între ei și semnatarii revistei Vlăstarul, au fantazat să distrugă o lume și să ridice o alta.

Scrisoare din Universitate

Îmi făgăduiam de mult să public o scrisoare din Universitate. Nevoia de a reîmprospăta legăturile duhului prin sfaturi, maxine, concluzii? Nu știu. Voiam să vădesc prietenilor mei rămași în jurul revistei, că noi lăsăm între pereții acelui îngrozitor corp în spațiu ce se numește Liceu – floarea infloririlor anilor noștri sufletești, miezul cel mai cald al adolescenței. 

Voiam să le spun: opriți-vă la fiecare potecă, la fiecare ceas, la fiecare descoperire pe care norocoasa noastră ignoranță le împlinește. Noi am viețuit cu gândul la Universitate. Greșit. Viața de elev trebuie viețuită. Cuprinde, doar, cei mai frumoși ani și cei mai rodnici. 

(…) Numai după ce ai cunoscut Universitatea înțelegi câte lucruri bune ai pierdut în liceu pentru că ai disprețuit învățătura. Nu-i vorbă, asemenea învățătură, predată de anumiți bărbați, unor anumiți adolescenți, în anumite împrejurări, e de disprețuit. Dar liceul e făcut pentru a suferi și a învăța. E mai bine să suferiți acum. Nu vă cunoaște nimeni. Nu sunteți angajați în viață și cultură. Singura datorie: învățați. 

(…) Există în jurul nostru cărți care trebuie citite de patru ori. Veți spune: ne tâmpim! Deloc. Scutiți, însă, lectura a o sută de cărți care spun același lucru, sau cam același lucru. 

(…) Prietenii mei din liceu mai au destulă vreme să țeasă cu texte bune spărturile pe care neglijența lor le-a tolerat în cultura personală. Nu le cer mult: numai cinci cărți, în jurul cărora vor trebui să mediteze, să încerce raționamente largi, să memoreze nume și bibliografie, să adune note, să facă extrase, rezumate, critici, cinci cărți pe an, alături de atâtea romane bune pentru dudui și convalescenți. 

Eu nu vă cer nici erudiție, nici ascetism. Dar pentru orice exces de nătângie și de bestialitate, pentru orice elan extirpat prin comic spirit critic, pentru orice lipsă de generozitate, de muncă, de rodnicie – o! prieteni de-ai mei, va trebui să dați socoteală acelui duh al nației, duhul tracilor noștri din munți, al sângelui Domnilor noștri, al tuturor darurilor cu care ne-au dăruit neamurile. 

Așadar, cinci cărți pe an; și de la mine noroc. (Mircea Eliade, 1927)

Sistem

Cremenea din nori a scăpărat

Hohotind în dărîmări de stînci
Ochii cerului plînși și adînci
S-au limpezit în urmă curat

Soarele-și oprește socotitul
Odihnit pe culme ca pe-o targă
Raza lui nu poate să mai spargă
Liniștea în care-a adormit sfîrșitul

Aerul respiră de cătușe
Înserarea chinuită
În tăcerea de trei ori cernită
Înflorește muguri de cenușă

Tu de stai și cîntărești mai bine
Vei găsi apusul unde e
Vei afla tăcerea pentru ce
Căci tăcerea cea mai mare-i pentru tine. (Al. Ciorănescu. 1929)

O poveste

Sunt două lumi. Două lumi care stau față în față; potrivnice, pentru că una se naște numai prin moartea celeilalte și aceasta nu renaște decât prin moartea primei. Una e lumea reală, cealaltă e lumea ideală. Pe una o simțim, pe alta o presimțim. Într-una trăim. Către alta aspirăm.

(…) Suntem niște bieți poeți ce descriem o mare pe care n-am văzut-o încă… Și totuși o vom vedea! Religiunea ne-a făgăduit-o. Arta ne-a făgăduit-o.

Etimologic, religie înseamnă legătură. Între ce? Între o lume și alta. Între cele două lumi. 

Dar arta? S-a spus că arta exprimă partea estetică și religia exprimă partea morală. Și că poetul putea fi foarte bine preot sau orișicare altă manifestare a eroului, dar că numai împrejurările i-au fixat opera și i-au îngrădit creația. 

(…) S-a mai spus un lucru despre artă. Că nu este niciodată decât o uitare trecătoare a realului. Viața, în realitatea ei, e tristă, murdară, josnică, urâtă. Te chinuiește, te frământă, te dezgustă. Te cotropește prin dorință și te umilește prin neputință. (…) Și atunci intervine arta. Arta, ca o uitare a poftei și a suferinței, a vieții. Arta, ca o ușurătoare consolare. 

(…) Artistul nu e laș. Dimpotrivă. El cutează să vadă acolo unde ceilalți nu văd. Dar nu-l acuzați că nu vede nimic și nici nu-i cereți să v-arate ce a văzut. Căci de îndată ce viziunea artistului este accesibilă simțurilor tuturor, deci, reală, el spune că n-a văzut nimic. (Constantin Noica, 1927)

Cultură și inteligență

Profanii admiră pe cei inteligenți și fără dreptate. Sunt oameni care au avut numai norocul să vină pe lume înzestrați cu mai multe și mai bogate circonvuluțiuni ca ceilalți. Întrucât merită aceștia locul de idoli ai mulțimii? Ce au ei personal în funcțiunea lor cerebrală? Care este partea lor, în sclipirile divinei facultăți? Laudele se cuvin familiei, neamului, rasei, în niciun caz individului inteligent, și numai inteligent. 

Dacă însă, acest individ își cultivă însușirea primitivă de a gândi just și spontan, atunci se schimbă lucrurile. Intervine munca personală, meșteșugul la care este supusă rodnica dar părăginita istețime. 

Fericit e numai acela care năzuiește la cunoaștere, încrezându-se pe propria lui muncă, pe educația rațiunii lui și pe cunoștințele care-i lărgesc sfera de înțelegere. 

(…) Dacă ne întoarcem acum la cultura generală didactică, observăm că niciun studiu nu face apel la mai multe facultăți psihice și mai multe cunoștințe multilaterale decât cel al clasicismului. E drept că tradiția studiilor clasice nici nu începuse să se dezvolte bine în țările noastre, când dascălii pretențioși și specialiști pe la o parte, celula nervoasă încă primitivă, și care obosea repedea școlalilor, pe de alta – a determinat reforma învățământului, cu trifurcarea liceului. 

A urmat apoi perioada aceasta postbelică, în care timp răbdarea pierdută și năzuință spre o superficială, rapidă omniștiință, a îndepărtat pe tineri de la cunoașterea serioasă a clasicismului. Dar ea nu va întârzia să vie. E o necesitate vitală a culturii românești, de la care nu ne putem furișa. Vom rămâne întotdeauna balcanici cum suntem dacă nu ne vom însuși temeinic experiența artistică a străvechei lumi greco-latine. 

(…) Limba noastră e încă necioplită și mediul nostru cultural prea puțin pătruns de clasicism și de aceea renașterea noastră întârzie încă… (Mircea Eliade, 1927)

Interviu cu dl. Liviu Rebreanu

– Ce părere aveți despre tinerii și adolescenții de azi?

– În general am o părere bună despre tineretul actual, de sigur cu mult mai energic decât am fost noi pe vremea noastră. Dar, căci există un dureros dar, se accentuează prea mult sportul în școlile noastre secundare. Acest lucru e folositor la Francezi și Englezi, care, de când există ca popoare, au muncit intelectualicește într-un grad foarte ridicat, și cărora le trebuie o recreație fizică. Dar nouă, care de 2000 de ani facem doar sport și gimnastică (într-o formă mai rudimentară), ne trebuie ca generația de azi să depună o muncă mai mare, intelectuală pentru a putea ajunge neamurile cu o cultură milenară. 

– V-a căzut vreodată vreo revistă școlărească în mână? Ce părere aveți despre acest gen de publicistică?

– Am avut ocazia să citesc două reviste școlărești: Revista colegiului național din Craiova și Vlăstarul dumneavoastră. Manifestările liceelor, flori sălbatice ale tinereței, ne dau încredere în viitorul țării.  (P. Adrian, 1938)

Tipul civilizației: Germania

Nu exagerăm și nu greșim dacă dăm drept exemplu al civilizației moderne minunata țară a germanilor, acest colț de pământ din care harnicii locuitori au știut să facă orice sacrificiu pentru proprietatea și înfrumusețarea țării lor. 

(…) Peste tot, dar absolut peste tot germanul a știut să întroneze ordinea și civilizația. Căci un punct esențial în progresul unei țări, este ordinea. 

Poți colinda Germania în lung și în lat și ai să te miri că nu întâlnești ca pe șoselele dela noi rațe, gâște, găini și altfel de animale care să fie sacrificate de roțile mașinei, sau țărani stând la marginea drumului și punând țara la cale.  

(…) Cine nu a auzit de celebra vale a Rinului, contact așa de armonios între natura splendidă și mâna măiastră a omului? Cum să nu admiri și să nu-ți facă plăcere, când mergi numai pe șosele enorm de late și drepte cu o bandă de iarbă și flori pe la mijloc!

De ce s-a dus așa departe faima acestei văi, când alte țări poate au defileuri mult mai frumoase și mai originale?

De ce? Pentru că nu este de ajuns să ai material. Trebuie să știi să și-l cioplești. Și tocmai asta știe germanul. (M. Zamfirescu, 1937)

Asociația foștilor elevi

O asociație de foști elevi e un lucru rar îndeobște, deși legăturile făcute în liceu sunt cele mai trainice. Viața de toate zilele, greoaie și absorbantă, aruncă în locurile cele mai ascunse ale sufletului pornirile generoase și gesturile curate. Te gândești cu duioșie la tovarășii de altădată, la prietenia lor sinceră, la legăturile acelea del a frate la frate. Dar asta nu e decât un moment sufletesc, nu o acțiune. 

(…) Asociația liceului nostru, cu o viață de un an aproape, nu numără prea multe capitole în activitatea sa de până acum. E greu la început în orice întreprindere, dar mai ales e greu în acestea care vor să lege suflete și nu interese comerciale. O societate anonimă pe acțiuni se constituie în câteva zile, mai greu sau mai ușor. Dar o societate bazată pe simple interese sufletești trebuie să lupte și cu greutăți materiale în constituirea ei, și cu greutăți morale. 

(…) Așteptăm de la cei care se ridică acum de pe băncile școalei exprimarea publică a convingerii lor că au făcut parte vie și vor să continue a face parte din corpul acestui liceu. (Constantin Noica, 1934)

2 COMENTARII

 1. Pueți indica sursa acelor citate? Fac parte din texte apărute în numere ale revistei „Vlăstarul” din anii indicați în paranteze? Probabil că este vorba despre numere din anii 1927, 1928.
  Mulțumesc.

  • Da, textele respective sunt de găsit în revista Vlăstarul, așa cum este de altfel indicat în introducerea articolului:

   “Am căutat o parte din aceste scrieri în numerele interbelice ale revistei Vlăstarul care mai pot fi găsite în depozitul Bibliotecii Centrale Universitare din București.”

   Anii sunt într-adevăr indicativi pentru momentul publicării.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.